Eri alojen innovaatioita tuetaan rahoitusinstrumenteilla Horisontti 2020-ohjelman loppukaudella

Euroopan komission työohjelmaluonnoksessa pyritään avaamaan uusia pääomaväyliä EU-rahoitteisen tutkimuksen kaupallistamisen edistämiseksi. Komissio ehdottaa mm. uusien rahoitusinstrumenttien luomista. Nämä instrumentit ovat:

  • InnovFin Science, joka edistää riskirahoituksen saantia tutkimus- ja innovaatiokeskusten perustamiseksi. 25m-300m euron lainat tulevat suoraan Euroopan investointipankilta.
  • InnovFin Emerging Innovators, joka tukee ”vaatimattomia ja kohtalaisia innovaattoreita”. Laitos pyrkii lisäämään riskisrahoitusta etenkin jäsenmaille, jotka eivät sitä aiemmin ole saaneet. EIP:n lainat ovat 25m-300m euroa.
  • InnovFin Energy Demo-projektien kautta Komissio haluaa tukea vihreän energian kaupallistamista. Nämä ovat ainutlaatuisia, havainnollistavia projekteja uusien energiateknologioiden teknisestä ja kaupallisesta toteuttamiskelpoisuudesta. 7m-25m euron lainoja on tarjolla esikaupallisten energiateknologioiden havainnollistamisprojekteihin.
  • InnovFin ID:n tavoitteena on rahoittaa rokote-, lääke- ja diagnostiikkakehitysprojekteja vakavien tarttuvien tautien taltuttamiseksi. Komission tarkoitus on täyttää aiempi aukko alan rahoituksessa. InnovFin ID tarjoaa 7m-75m euron lainoja mm. pk-yrityksille ja tutkimuslaitoksille.

Ohjelmaluonnos tarjoaa myös yksityiskohtia joukkorahoitus-pilotista, jonka luomista on ehdotettu tutkimuksen ja innovaatioiden tukemiseksi.

Lisätietoja löydät täältä.