Erasmus+:n lisähausta rahoitusta kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoalalle

Euroopan komissio on avannut osana EU:n koronatoimia ylimääräisen Erasmus+ -haun tänä syksynä. Sen kautta on tarjolla rahoitusta aikuiskoulutukseen, yleissivistävään koulutukseen, nuorisoalalle sekä kulttuurialan hankkeille. Haulla rahoitetaan strategisia kumppanuus -hankkeita, jotka kohdentuvat jompaankumpaan seuraavista painopisteistä –  digiajan innovatiiviset käytännöt tai osaamisen kehittäminen ja osallistuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla.

Digitaalisen koulutuksen valmiuksia edistävät kumppanuudet

Digiajan innovatiiviset käytännöt -painopisteessä rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät valmiutta digitaaliseen koulutukseen ja tukevat opettajien digitaalisen osaamisen kehittämistä. Tässä painopisteessä voit hakea:

• yleissivistävän koulutuksen
• ammatillisen koulutuksen ja
• korkeakoulutuksen strategista kumppanuushanketta.


Luovuutta edistävät kumppanuudet

Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla -painopisteessä rahoitetaan hankkeita, jotka edesauttavat työpaikkojen luomista, kestävää kehitystä ja sosiaalista osallisuutta taiteiden avulla. Tässä painopisteessä voit hakea:

• yleissivistävän koulutuksen
• aikuiskoulutuksen ja
• nuorisoalan strategista kumppanuushanketta.

 

  • Digiajan innovatiiviset käytännöt
  • Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla
    • Digitalisaation mahdollisuuksien nopea ja parempi haltuunotto kulttuurin koko tuotantoketjussa ja levityksessä
    • Toiminta lahjakkuuksien vaalimiseksi ja yrittäjyyden (myös sosiaalisen yrittäjyyden) edistämiseksi kulttuuri- ja luovilla aloilla
    • Sellaiset kulttuuri- ja taidealoiteet (esim. teatteriteokset, näyttelyt, musiikkiesitykset ja keskustelufoorumit), joiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisista kysymyksistä ja eurooppalaisista aiheista
    • Rajat ylittävä liikkuvuus, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen luovissa tiloissa ja kulttuuriperintökohteissa, mukaan lukien taiteilijaresidenssit non-formaalin ja formaalin koulutuksen ja nuorisotyön aloilla.

Tässä haussa strategiset kumppanuushankkeet ovat normaalia lyhyempiä. Niiden kesto on koulutustoimialan hankkeille 12─24 kuukautta ja nuorisoalan hankkeille 6─24 kuukautta . Hankkeet voivat saada EU-rahoitusta enintään 150 000 euroa/vuosi.

Lisähaku on koronatoimi. Siksi Suomelle jaettu rahoitusmäärä tiedetään jo – se on yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Hankkeiden kestosta riippuen voidaan Suomessa lisähausta myöntää rahoitusta yhteensä 10-15 hankkeelle.

Hakuaika päättyy päättyy 29.10.2020. Rahoitushausta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Lisätietoa:

Hakua koskeva sivu OPH:n sivuilla

Erasmus+ ylimääräinen hakukierros – OPH:n infotilaisuus, Kurkistus uuteen EU-ohjelmakauteen (9.9. info, esitykset ladataan sivuille)

Päivitetty Erasmus+ -työohjelma 2020, strategisia kumppanuuksia ja niiden lisärahoitusta koskeva osuus alkaa sivulta 115.

OPH:n uutinen: Ylimääräinen Erasmus+ KA2 strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros avattu

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: hakuinfo KA2-hausta Digiajan innovatiiviset käytännöt (7.9. info ja sen materiaalit)

Erasmus+ -ohjelman ylimääräinen rahoitushaku paikkaa koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla (9.9. info ja sen materiaalit)

Erasmus+ nuorisoalalla on avoinna 2 strategisten kumppanuushankkeiden hakua (15.9 info ja sen materiaalit)

Erasmus+ korkeakoulutukselle: infotilaisuus korkeakouluille ylimääräisestä Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakukierroksesta (15.9. info ja sen materiaalit)