Erasmus+ Sport 2020 hakuaikaa vielä jäljellä

Erasmus+ -ohjelman liikunta ja urheilutoiminto Sportin tarkoituksena on kannustaa urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Erasmus+ Sport -rahoituksella on mahdollista vahvistaa organisaatioiden kansainvälisiä verkostoja, luoda uusia näkökulmia työhön sekä kehittää uusia menetelmiä ja toimintamalleja.

Erasmus+ Sport rahoittaa hankkeita eurooppalaiseen liikunta- ja urheilun politiikan vahvistamiseksi. Ohjelmaan osallistuminen kasvattaa ruohonjuuritason organisaatioiden valmiuksia toimia kansainvälisesti. Yhteistyö luo myös mahdollisuuksia nähdä oman organisaation toiminta uudessa valossa ja kehittää sitä.

Tavoitteena on etenkin:

  • Lisätä tietoa ja tietoisuutta urheilusta ja liikunnasta ohjelmamaissa
  • Lisätä tietoisuutta urheilun merkityksestä sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan edistäjänä
  • Lujittaa urheilu- ja liikunta-alan laitosten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä
  • Parantaa eri ohjelmamaiden urheiluorganisaatioiden ja muiden alan järjestöjen osallistumista tehostettuihin verkostoihin
  • Tehostaa hyvien käytäntöjen vaihtoa.

 


Erasmus+ Sportin vuoden 2020 ehdotuspyynnössä rahoitusta on haettavissa kokonaisuudessaan 57,6 miljoonaa euroa. Haussa on kolme teemaa, jotka ovat:

  • Yhteistyökumppanuudet (enimmäistuki 400 000 euroa per hanke, enintään 80% tukikelpoisista kokonaiskustannuksista)
  • Pienet yhteistyökumppanuudet (enimmäistuki 60 000 euroa per hanke, enintään 80%)
  • Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat (enimmäistuki 300 000 euroa per hanke, enintään 80%)

 

Tutustu ohjelmaan tarkemmin täällä sekä Erasmus+ Sport -infopäivän materiaaleihin tarkemmin täällä

 

Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta.

Tarkempia lisätietoja itse Erasmus+ Sport rahoituksen hakemisesta löydät täältä. Haku on auki 2.4.2020 klo 16.00 asti.