Erasmus+-ohjelmasta ohjataan tukea ukrainalaisille oppijoille

Erasmus+-liikkuvuusohjelman budjetti vuodelle 2023 on tarkastettu. Hieman korkeammalla budjetilla tuodaan 4,43 miljardia euroa eri koulutussektoreille sekä tuetaan erityisesti ukrainalaisia oppijoita ja opettajia. 

Vuoden 2027 budjetista irrotetaan 100 miljoonaa euroa suoraan kumppanuustoimintoihin EU-maissa oleskelevien ukrainalaisten oppijoiden ja opetushenkilökunnan tukemiseksi. Erasmus+-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa siis hyödyntää ukrainalaisten tukemiseksi myös Pirkanmaalla.

Tarkastetulla budjetilla vahvistetaan lisäksi Erasmus+-ohjelman prioriteetteja osallistamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja demokraattiseen osallistumiseen liittyen sekä vihreään ja digitaaliseen siirtymään unionissa ja kansainvälisesti. Budjetin tarkistuksen yhteydessä aloitettiin myös uudet toimet, joissa tuetaan urheiluvalmentajia, jotka osallistuvat liikkuvuushankkeisiin.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.