Erasmus+ -ohjelmaopas vuodelle 2019 on julkaistu

Erasmus+ -ohjelmaoppaaseen on koottu ehdot, jotka rahoitusta hakevien oppilaitosten ja organisaatioiden on täytettävä. Lisäksi oppaassa esitellään ohjelman painopisteet, tuen kohteet, rahoitusmuodot ja hakumenettelyt.

Opas on tarkoitettu sekä osallistujaorganisaatioille että osallistujille, eli organisaation toiminnassa mukana oleville, kuten opiskelijoille, harjoittelijoille ja professoreille.

Opas jakautuu kolmeen osaan. A-osa tarjoaa yleiskuvan ohjelman rakenteesta. C-osa tarjoaa tarkemmat ohjeet hakemiseen ja esittelee tuen myöntämisen ehdot. Mahdolliset osallistujaorganisaatiot voivat hakea ideoita ja lisätietoa myös muista tausta-asiakirjoista, jotka on lueteltu ohjelmaoppaan liitteessä IV: Hyödyllisiä lähteitä ja yhteystietoja.

Tutustu suomenkieliseen versioon täällä.