Erasmus+ -ohjelman innovaatioallianssien haku on nyt auki 

Innovaatioallianssien (Alliances for Innovation) tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovaatiokapasiteettia kehittämällä yhteistyötä ja parantamalla tiedon virtaamista eri toimijoiden välillä erilaisissa yhteistyöverkostoissa korkeakouluissa ja ammattikouluissa. Innovaatioallianssien tarkoituksena on kehittää korkeakoulujen ja ammattikoulujen opetussuunnitelmia sen mukaisesti, että ne tarjoavat ja kehittävät tarpeellisia taitoja ja tietoja etenkin aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden näkökulmasta. Rahoitettavien kumppanuuksien tulisi panna toimeen johdonmukaisia ja kattavia alakohtaisia tai alojen välisiä aktiviteetteja, jotka on mahdollista ottaa käyttöön ympäri Eurooppaa. Allianssien tulee valita hakemustaan varten yksittäinen teollinen ekosysteemi, jota heidän projektissaan tullaan käsittelemään. Innovaatioiden tehostamiseksi haun fokus tulee olemaan digitaidoissa, jotka ovat yhä enenevissä määrin tärkeitä kaikissa työpaikkaprofiileissa työmarkkinoilla. Myös kiertotalouden ja vihreän talouden kasvava merkitys tulee huomioida pätevyyksissä ja koulutuksien opetussuunnitelmissa siten, että ne vastaavat työmarkkinoiden osaamiskysyntään ja tarjoavat tietoa ja taitoja kestävän kehityksen alasta. Haku sulkeutuu 7.9.2021.  

Lisätietoa hausta