Erasmus+ -ohjelman ensimmäinen haku avautui – jaossa on 2,5 miljardia euroa

Euroopan komissio on hyväksynyt Erasmus+ -ohjelman kauden 2021-2027 ensimmäisen vuotuisen työohjelman. Rahoituskauden 2021-2027 ohjelmalle myönnettiin rahoitusta 28,4 miljardia euroa, mikä on melkein kaksinkertainen määrä kauden 2014-2020 budjettiin verrattunaRahoitus koostuu EU:n myöntämästä 26,2 miljardin euron osuudesta sekä EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä, joiden osuus on 2,2 miljardia euroa. Vuodelle 2021 rahoitusta on haettavissa noin 2,5 miljardia euroa 

Erasmus+ -ohjelman kautta pyritään tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää sekä olemaan entistä  osallistavampia. Ohjelma tarjoaa rahoitusta eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville opiskelijoille ja muille kohderyhmään kuuluville, jotka ovat osana eurooppalaisissa oppimiseen liittyvissä liikkumishankkeissa ja rajat ylittävissä yhteistyöhankkeissa.  Ohjelman kautta tarjotaan myös tukea korkeakoulujärjestelmille selviytymiseen pandemiatilanteessa.   

Uusi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia ulkomaisiin opiskelujaksoihin, harjoitteluun, oppisopimuskoulutukseen ja henkilöstövaihtoon kaikilla koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvillä aloilla. Ohjelmaan voivat osallistua koululaiset, korkea-asteen opiskelijat, ammatilliset opiskelijat, aikuisopiskelijat, nuorisovaihtoon osallistuvat, nuorisotyöntekijät ja urheiluvalmentajat. 

Erasmus+ -ohjelma (2021-2027) koostuu neljästä keskeisestä osa-alueesta:  

  • Osallistava Erasmus+: tarjotaan entistä parempia tilaisuuksia ihmisille, joiden mahdollisuudet ovat heikommat, esimerkiksi erilaisista kulttuurillisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista taustoista tuleville sekä maaseudulla ja syrjäisillä alueilla asuville. Uutuuksia ovat koululaisten henkilökohtaiset ja luokkavaihdot ja aikuisopiskelijoiden liikkuvuus. Pienimuotoisten kumppanuuksien ja yksinkertaistettujen apurahojen ansiosta tuen hakeminen on aiempaa helpompaa pienemmille organisaatioille, kuten kouluille, nuorisojärjestöille ja urheiluseuroille. Ohjelma on myös entistä kansainvälisempi, ja sen puitteissa tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Perustana käytetään aiemmasta ohjelmasta saatuja onnistuneita kokemuksia vaihto- ja yhteistyöhankkeista kaikkialla maailmassa. Nyt nämä laajennetaan myös urheilun ja ammatillisen koulutuksen alalle.

  • Digitaalinen Erasmus+: Pandemia on tuonut esiin tarpeen vauhdittaa koulutusjärjestelmien digitalisaatiota. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan digitaalitaitojen kehittämistä digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Siitä tarjotaan korkealaatuista digitaalista koulutusta ja vaihtoja esimerkiksi eTwinning-verkoston, kouluopetuksen eurooppalaisen verkkofoorumin ja Euroopan nuorisoportaalin kautta ja kannustetaan harjoittelua digitaalisektorilla. Uusilla toimintamuodoilla, kuten sulautuvaan oppimiseen perustuvilla intensiivikursseilla, mahdollistetaan ulkomaille suuntautuva lyhytaikainen fyysinen liikkuvuus, jota täydennetään verkossa tapahtuvalla opetuksella ja ryhmätyöllä. Ohjelman täytäntöönpano tulee entistä digitaalisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi, kun eurooppalainen opiskelijakortti otetaan kattavasti käyttöön

  • Vihreä Erasmus+Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan kannustimia osallistujille, jotka käyttävät kestäviä liikennemuotoja. Siitä myös investoidaan hankkeisiin, joilla edistetään tietoa ympäristökysymyksistä ja helpotetaan ilmastokriisin lieventämiseen liittyvää tiedonvaihtoa.

  • Nuorten Erasmus+DiscoverEU-aloitteesta tulee olennainen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja siitä tarjotaan 18-vuotiaille mahdollisuus saada matkakortti ja matkustaa junalla Euroopassa sekä tutustua muihin kulttuureihin ja eurooppalaisiin. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan myös vaihto- ja yhteistyömahdollisuuksia uudella nuorten osallistumistoiminnalla, jolla autetaan nuoria osallistumaan demokraattiseen toimintaan, lisätään tietoa jaetuista eurooppalaisista arvoista ja perusoikeuksista sekä tuodaan yhteen nuoria ja päätöksentekijöitä jäsenvaltioiden paikallis- ja keskustasolla sekä Euroopan tasolla. 

Ohjelman kautta aktivoidaan myös satojatuhansia kouluja, korkea-asteen oppilaitoksia, ammatillisia oppilaitoksia, opettajia, nuoria, nuoriso- ja urheilujärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita sidosryhmiä osana pandemiaan liittyvinä sietokykytoimina 

Rahoituksen hakeminen 

Komission hyväksymä työohjelma tasoittaa myös tietä ensimmäiselle uuden Erasmus+ -ohjelman mukaiselle ehdotuspyynnölle, joka julkaistaan 25.3. Kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot voivat hakea rahoitusta kansallisten Erasmus+ -toimistojen – Suomessa Opetushallituksen – avustuksellaTänä vuonna rahoitusta on haettavissa noin 2,5 miljardia euroa, josta 2,2 miljardia euroa on tarkoitettu koulutukseen ja opetukseen, 245 miljoonaa nuorisotoimintaan, 42 miljoonaa urheiluun ja 14 miljoonaa Jean Monnet –toimintoihin. 

Rahoitushaut on jaettu kolmeen eri avaintoimien kategoriaan, jotka ovat: yksilöiden liikkuvuus, järjestöjen ja instituutioiden yhteistyö ja toimintatapojen kehittämisen ja yhteistyön tukeminen

Hakujen määräajat vaihtelevat kategorioittain ja ohjelmittain.  

 

Lähde:  

Euroopan komission lehdistötiedote