Erasmus+ -haut ensi vuodelle julkaistu

Erasmus+ -ohjelman työohjelma ja rahoitushaut vuodelle 2022 on julkaistu. Ohjelman ensi vuoden rahoitus on 3,9 miljardia euroa. Totuttuun tapaan Erasmus+ on tukemassa vaihto-opiskelua, harjoittelumahdollisuuksia ja rajat ylittäviä projekteja. Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, minkä vuoksi Erasmus+ -ohjelma saa erityistä huomiota.

Työohjelmaan kuuluu myös erikseen julkistettavia kokonaisuuksia, kuten Eurooppalaiset yliopistot -aloite, joka edistää korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja houkuttelevuutta.

Nyt julkistetussa hauissa on mukana myös uutuuksia:

  • Laajamittaiset ja kauaskantoiset projektit, jotka tukevat vihreää ja digitaalista siirtymää, saavat mittavamman rahoitusosuuden
  • EU:n ulkopuolisilla valtioilla on lisää osallistumismahdollisuuksia
  • DiscoverEU:n kautta lisää matkustusmahdollisuuksia nuorille
  • Jean Monnet -ohjelman kautta EU:n toimintaa tehdään tutummaksi koululaisille
  • Helpotettuja rahoitusmahdollisuuksia

Erasmus+ on avoin kaikille yksityisille tai julkisille toimijoille, jotka toimivat opetuksen, nuorisotyön tai urheilun toimialalla. Erasmus+ -ohjelman kanssa auttaa Suomessa Opetushallitus.

Lisätietoa komission sivuilla.