Erasmus+ -haku: EU:n poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla

Erasmus+ -ohjelman haku ”European Policy Experimentations EACEA/28/2017” on auennut. Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on parantaa koulutusjärjestelmien ja nuorisotoiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta keräämällä ja arvioimalla tietoa innovatiivisten poliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta järjestelmiin.

Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät viranomaisten välisen yhteistyön ja keskinäisen oppimisen edistämiseenkoulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla. Projektiehdotusten tulee myös keskittyä olennaisen tutkimustiedon keräämisen ja analysoinnin lisäämiseen innovatiivisten toimenpiteiden onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi, sekä huomioida innovatiivisten toimenpiteiden siirrettävyyden ja laajennettavuuden edistäminen.

Ehdotuspyyntö painottaa sosiaalisen osallisuuden ja EU:n yhteisten arvojen edistämistä virallisen ja epävirallisen oppimisen kautta, monikielisen pedagogiikan valtavirtaistamista ja sen edelleenkehittämistä kouluopetuksessa sekä opettajien ja heidän koulutuksensa tukemista luokkien monimuotoisuuden hallinnan kannalta; digitaalista arviointiataitojen parantamisen väylien toteuttamista aikuisille, joilla ei ole toisen asteen tai vastaavaa koulutusta; Euroopan-laajuisen verkko-oppimiskeskuksen luomista, monimuotoliikkuvuutta / virtuaalista liikkuvuutta, virtuaalisia kampuksia sekä yhteistyöhön perustuvaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Tässä ehdotuspyynnössä edellytetään, että kumppanuus muodostuu vähintään neljästä yksiköstä, jotka edustavat kolmea tukikelpoista maata.

Hankkeiden osarahoitukseen on käytettävissä tässä ehdotuspyynnössä kaikkiaan 10m euroa. EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 75 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankekohtainen enimmäisavustus on 2m euroa.

Haku sulkeutuu 10.4.2018.

Lisätietoja ja hakuohjeet:

Hakuteksti

Hakuohjeet