EPC:n julkaisu: Suuntaako budjettiehdotus tulevaisuuteen vai menneeseen?

Toukokuun alussa julkaistiin Euroopan komission ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2021 – 2027. Ehdotus on käynnistänyt kiivaan poliittisen keskustelun Euroopan unionissa ja eri tahot ovat keskustelleet budjetin vaikutuksista. Seuraavan kahden vuoden aikana on odotettavissa tiukkaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja tulevan rahoituskauden yksityiskohdista. EPC:n julkaisema Annika Hedbergin näkökulma ”The next EU budget: firmly rooted in the past?” käy läpi budjettiehdotuksen merkitystä suhteessa EU:n isoihin suuntaviivoihin.

Miten muuttunut maailma vaikuttaa budjetti-neuvotteluihin? Isot muutokset, kuten Britannian EU-ero ja sen aiheuttama budjettivaje, alhainen tuottavuus ja investoinnit EU:ssa, maahanmuutto ja turvallisuushaasteet aiheuttavat merkittäviä epävarmuustekijöitä Euroopan unionille. Hedbergin toteaa, että mikäli eurooppalaiset johtajat eivät vieläkään tunnusta, että Eurooppa ja sen kansalaisten tarpeet ovat muuttuneet, he pettävät ihmisten luottamuksen.

Komission ehdotus tarjoaa poliittisesti realistisen pohjan EU-tason keskustelulle, mutta Hedbergin mukaan ehdotus ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen vastaamaan Euroopan haasteisiin. Komissiolla tulisikin olla rohkeampi visio EU-budjetista. Hyvänä Hedberg näkee kuitenkin budjetin kasvattamisen maahanmuuton ja turvallisuuden osalta, sekä tutkimukseen, innovaatioihin ja digitalisaatioon lisätyn osuuden. Viimeisimmät voivat merkittävästi parantaa Euroopan kilpailukykyä, joka on EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeää. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen osoitetut varat ovat myös tärkeä signaali komissiolta.

Kokonaisbudjetista kuitenkin 60%:a on korvamerkitty maataloustuille sekä koheesiopolitiikalle. Komissio pienentää näitä budjetin osuuksia, koska ne ovat osoittautuneet tehottomiksi hyvinvoinnin luomisessa. Budjettia pienennetään näiltä osin kuitenkin vain maltillisesti. Hedbergin mukaan huolestuttavampaa on, mitä rahoilla tehdään ja mitä on tai ei ole opittu aiemmista virheistä. Yhteistä maatalouspolitiikkaa on laajasti kritisoitu siitä, ettei se ole ottanut riittävästi huomioon ympäristövaikutuksia eikä terveydellisiä näkökulmia.

Mitä seuraavaksi? Hedbergin mukaan komission yritys modernisoida budjettiehdotusta on epäonnistunut ja sen vuoksi edellyttääkin Euroopan parlamentilta ja jäsenvaltioilta toimia. Julkaisussa käydään läpi kolme näkökulmaa, jotka on otettava huomioon siirryttäessä eteenpäin. 

Lue lisää täältä.