EPC:n julkaisu Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä

Julkaisussa käsitellään muuttuvan teollisuuden tuomia haasteita ja sitä, kuinka EU pystyisi säilyttämään asemansa ja kilpailuetunsa maailmankaupassa päivittämällä kilpailustrategiaansa.

Raportissa kirjoittajat selittävät EU:n teollisuusstrategian merkitystä ja esittelevät keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat onnistumiseen. Näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa EU:n kilpailupolitiikka ja sen päivittäminen, uusien teknologioiden tukeminen ja käyttöönotto sekä yhteismarkkinoiden etujen hyödyntämisen maailmanmarkkinoilla.

EPC:n pääjohtaja ja talousjohtaja Fabian Zuleeg esitteli nämä ajatukset Pariisissa pidetyssä teollisuuskonferenssissa (Ministerial Conference of Friends of Industry), jota isännöi Ranskan talous- ja valtiovarainministeri Bruno Le Maire.

Lue lisää