EPC: Miten kiertotalous voi hyötyä digitaalisesta vallankumouksesta

EU:n yksi tärkeimmistä painopisteistä tällä hetkellä on kiertotalouden edistäminen, jossa pyritään maksimoimaan materiaalien, tuotteiden ja komponenttien sekä niihin sitoutuneen arvon käyttöä mahdollisimman pitkään. European Policy Centren (EPC) julkaisu ” How the Circular Economy can benefit from the Digital Revolution” käsittelee sitä, miten kiertotalous voisi hyötyä paremmin käynnissä olevasta digitaalisesta vallankumouksesta.

Julkaisun mukaan digitaaliset teknologiat ovat keskeisessä asemassa siinä, että systeeminen muutos kiertotalouteen siirtymisessä saataisiin aikaan. Datan luominen, kerääminen, prosessointi ja jakaminen mm. sensoriteknologioista ja verkkoalustoista auttavat resurssien järkevämmässä käytössä. Sensoriteknologian avulla voidaan esimerkiksi edesauttaa materiaalien ja tuotteiden eliniän pidentämistä.

Julkaisun mukaan EU-politiikalla on tärkeä rooli digitalisaation ja kiertotalouden tavoitteiden yhteensovittamisessa. Euroopan komission julkaisemassa Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa mainitaan aloitteita, jotka voisivat olla relevantteja myös kiertotalouteen liittyen:

 1. Muiden kuin henkilökohtaisten tietojen liikkumisen edistäminen EU:n sisällä.
  Tämä edesauttaisi tiedon helpompaa analysointia ja hyödyntämistä ja auttaisi laajentamaan kiertotalouden malleja.
 2. Luottamuksen rakentaminen.
  Osallistuakseen kiertotalouden toimintoihin, eri sidosryhmät tarvitsevat luotettavan ja turvallisen ympäristön tiedon keräämiseen, prosessointiin ja jakamiseen.
 3. Lohkoketjuteknologian mahdollisuuksien kartoittaminen.
  Komissio on suunnitellut osoittavansa 340 miljoonaa euroa lohkoketjuteknologiaan liittyviin hankkeisiin vuoteen 2020 mennessä, joten tämä avaa mahdollisuuksia myös kiertotaloudelle.
 4. Verkkoalustojen hyödyntäminen. 
  Jakamistalouden ja verkkoalustojen yhteiskäyttö on huomioitu komissiossa, mutta jotta kuluttajien luottamus verkkoalustoja kohtaan kasvaisi, tarvitaan toimia myös kuluttajasuojaan liittyen.
 5. Digiosaamisen kehittäminen.
  Lisäpanostusta tarvitaan digitaitojen tarjoamisessa kiertotalouteen suuntaaville yrittäjille.

Julkaisussa todetaan, että mikäli EU ei siirry tähän suuntaan digitalisaation ja kiertotalouden yhdistämisessä, todellinen systeeminen muutos jää saavuttamatta.

Lisätietoja aiheesta sekä julkaisun löydät täältä.