Ensimmäiset haut ovat avautuneet CERV-ohjelmassa

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman (CERV) ensimmäiset haut ovat avautuneet komission rahoitusportaalissa ja lisää hakuja avautuu tulevien viikkojen aikana. Jo avautuneiden hakujen määräajat vaihtelevat kesäkuusta syyskuuhun 

CERV-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa ja edistää tärkeitä eurooppalaisia oikeuksia ja arvoja. CERV-ohjelman budjetti kuluvalle rahoituskaudelle 2021-2027 on 1,55 miljardia euroa, mikä tekee siitä EU:n suurimman perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa suojelevan ja edistävän rahoitusohjelman.  

CERV-ohjelma pohjautuu edellisen rahoituskauden 2014-2020 Kansalaisten Eurooppa –ohjelmaan sekä Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmaan. Ohjelma muodostuu neljästä pilarista, jotka ovat:  

  1. Unionin arvot: unionin arvojen suojelu ja edistäminen 
  2. Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo: perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamisen kehittäminen 
  3. Kansalaisten osallistaminen ja osallistuminen: kansalaisten osallistamisen ja osallistumisen edistäminen unionin demokratiassa sekä jäsenmaiden kansalaisten välisessä toiminnassa ja tietoisuuden lisääminen yhteisestä eurooppalaisesta historiasta  
  4. Daphne: sukupuoliperustaisen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja sitä vastaan taistelu  

Lisätietoa