Ensimmäinen UIA-haku herätti kiinnostusta kaikkialla Euroopan unionissa

Ensimmäinen UIA-haku herätti kiinnostusta kaikkialla Euroopan unionissa

Urban Innovative Actions -ohjelma lanseerattiin vuoden 2015 heinäkuussa. Samaisen vuoden joulukuussa avattiin ohjelman ensimmäinen haku, josta järjestettiin infopäiviä hakijoille ympäri Eurooppaa. Haku sulkeutui 31.3.2016.

UIA-hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 378. Aloite kiinnosti joka puolella Euroopan unionia, sillä hakemuksia lähetettiin 24 jäsenvaltiosta ja 14 pääkaupungista. Kaikkein eniten kiinnostusta haku herätti Italiassa (104 hakemusta) ja Espanjassa (72 hakemusta). Suomesta hakemuksia palautettiin 10, mukaan lukien Tampereen hakemus. Hakemusten määrän per valtio huomattiin korreloivan valtioiden tämänhetkisen sosioekonomisen tilanteen kanssa, sillä esimerkiksi valtioista, joissa on korkea työttömyysaste, haettiin eniten tukea työpaikkoja koskevassa haussa.

Haku jakautui neljään eri aihealueeseen: 1) Energiasiirtymä (Energy transition) 2) Työpaikat ja taidot paikallisessa taloudessa(Jobs and skills on the local economy) 3) Maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointi (Integration of migrants and refugees) 4) Kaupunkiköyhyys (Urban poverty). Eniten kiinnostusta herätti aihe ”työpaikat ja taidot paikallisessa taloudessa”, jonka puitteissa vastaanotettiin 124 hakemusta. Paikallisviranomaisia kiinnosti eniten haun toiseksi suosituin aihealue ”energiasiirtymä”, johon haettiin 113 hakemuksella. Kolmanneksi eniten hakemuksia täytettiin koskien kaupunkiköyhyyttä (yhteensä 91 hakemusta). Vaikka pakolaiskysymys on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, herätti se UIA-haussa vähiten kiinnostusta (hakemuksia yhteensä 50).

Suurin osuus (45 %) hakemuksista tuli suurehkoista (50 000-250 000) kaupungeista. Myös alle 50 000 hengen asukkaan kaupungit olivat haussa aktiivisia (38 % hakemuksista). Hakemuksista 17 % tuli suurkaupungeista (yli 250 000 asukasta). Mitä suurempi kaupunki oli kyseessä, sitä enemmän rahoitusta haettiin pakolaiskysymykseen. Sen sijaan pienemmistä kaupungeista rahoitusta haettiin erityisesti energiakysymyksiä ja työpaikkoja koskevassa haussa.

Hakemuksien keskimääräinen rahoituspyyntö oli 3,7 miljoonaa euroa. Haetut summat vaihtelivat kuitenkin suuresti eri jäsenvaltioiden välillä.

Lue lisää aiheesta täältä.