Tutustu Eurooppa-yliopistot -pilottihakuun ja -infopäivän sisältöön

Tiistaina 18.12. järjestettiin infopäivä ensimmäisestä Eurooppa-yliopistot pilottihausta. Infopäivästä oli varattu paljon aikaa erityisesti kysymyksille, joten kannattaa tutustua tapahtuman videotallenteeseen täällä.

Eurooppa-yliopistot on lähtöisin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta. Macron ehdotti Sorbonnen puheessaan syyskuussa 2017, että EU ryhtyisi kehittämään niin sanottuja eurooppalaisia yliopistoja. Tavoitteena oli modernisoida Euroopan yliopistoja lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä.

Näistä lähtökohdista syntyi Erasmus+ -ohjelman alainen Eurooppa-yliopistot (European Universities) aloite, jonka ensimmäinen haku on auki nyt. Aloitteen tavoitteena on parantaa opetuksen laatua, luoda pitkäaikaisia kansainvälisiä yhteistyömuotoja ja parantaa eurooppalaisten yliopistojen kilpailukykyä kansainvälisissä vertailuissa. Tarkoituksena on, että vuoteen 2024 mennessä olisi noin 20 Eurooppa-yliopistoa eli ihannetapauksessa noin 5-8 kumppanista koostuvaa yhteenliittymää, jotka voidaan koota joko perustamalla uusia yhteistyökumppanuuksia tai tehostamalla olemassa olevia. Yhteenliittymään tulee kuulua vähintään kolme korkeakouluorganisaatiota kolmesta eri EU-maasta tai muuten ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Aloitteen tavoitteet:

• Yhteinen, integroitu, pitkän linjan koulutusstrategia, joka yhdistää tutkimuksen, innovaatiot ja yhteiskunnan.

• Eurooppalaisten korkeakoulujen välinen “kampus”, joka tukee henkilökunnan ja opiskelijoiden helppoa liikkuvuutta ja tutkintojen kansainvälistämistä ja monipuolistamista.

• Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista monitieteellisissä eurooppalaisissa tiimeissä.

EU-rahoitus voi kattaa hankkeesta maksimissaan 80 prosenttia ja olla enimmillään 5 000 000 euroa. Aloitteen ensimmäisen haun kokonaisrahoitus on 30 miljoonaa euroa. Arvioltaan hankkeita rahoitetaan siis kuusi kappaletta. Hankkeissa tulee keskittyä opiskelun yhdentämiseen, kansainvälisten mahdollisuuksien lisäämiseen, eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseen ja eurooppalaisten yliopistojen houkuttelevuuden lisäämiseen.

Hankehakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.2.2019, kello 13:00 Suomen aikaa. Evaluointi kestää noin viisi kuukautta ja hakijoita informoidaan hankkeen etenemisestä heinäkuussa. Hankkeet päästään aloittamaan syksyllä 2019 ja kesto on kolme vuotta, eli 36 kuukautta.

Yhteenliittymässä yksi yliopisto, koordinaattori, ottaa vastuun hakemisesta ja hankkeen asianmukaisesta toteuttamisesta.

Yliopistojen lisäksi hankkeissa voivat olla mukana myös julkisia ja yksityisiä organisaatiota toteuttamassa ennalta määriteltyjä ja rajattuja tehtäviä sekä tukemassa yhteenliittymän tulosten jatkuvuutta ja levittämistä. Nämä kumppanit eivät saa tukea, mutta niiden osallistuminen ja rooli on kuvattava hakemuksessa selkeästi.

Valinnat tekee evaluaatiokomitea, joka arvioi hankkeen perustuen sen kelpoisuuteen ja kilpailukriteereihin. Arviointiperusteisiin voi paneutua paremmin Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Haussa painotetaan erityisesti maantieteellistä kattavuutta, pitkän aikavälin strategiaa, monipuolista opiskelijakeskeistä opetussuunnitelmaa ja haastepohjaista lähestymistapaa. Koska kyseessä on pilottihaku, komissio korosti infopäivässä haluavansa nähdä hyvin erilaisia ja innovatiivisia hankkeita.

Lue lisää