Energiaunionin tilaa koskeva raportti kuvaa EU:n edistystä ilmasto- ja energiatavoitteissa

Vuoden 2023 energiaunionin tilaa koskeva raportti kuvaa, kuinka EU on edistynyt ilmasto- ja energiatavoitteidensa tavoittamisessa sekä energia-alan haasteiden selättämisessä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkimainingeissa.

EU:n kasvihuonekaasujen nettopäästöt ovat olleet jo 30 vuotta laskussa. EU on vähentänyt päästöjään tasaisesti vuodesta 1990 asti ja vähennysten kokonaismäärä on noin -32,5 prosenttia. Vuonna 2022 nettopäästöt vähenivät noin kolmella prosentilla edellisestä vuodesta. Toinen merkittävä ilmastotoimi on EU:n ilmakehästä poistetun hiilen määrän nostaminen, joka on myös noussut raportin mukaan vuodesta 2021. Jäsenvaltioiden ennusteiden perusteella EU ei kuitenkaan ole tavoittamassa vuodelle 2030 asetettua tavoitetta poistaa ilmakehästä 310 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava merkittävästi täytäntöönpanotoimiaan ja nopeutettava päästövähennyksiä, jotta on mahdollista pysyä aikataulussa kasvihuonekaasujen nettovähennys- ja ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

EU:n päästökauppajärjestelmän (EU Emissions Trading Systems) tehtaiden ja voimalaitosten päästöt vähenivät 1,8 prosenttia vuonna 2022, johtuen suurelta osin Euroopan energiakriisin vaikutuksista. Energia-alalla päästöt jopa kasvoivat hiukan, sillä hiilen käyttö lisääntyi sähköntuotannossa. Teollisuustuotannon päästöt taas laskivat inflaation kiihtymisen ja teollisuuskysynnän vähenemisen vuoksi. Jäsenvaltiot käyttivät keskimäärin 76 % päästökauppajärjestelmän tuloista ilmasto- ja energiahankkeiden tukemiseen.

Päästökauppajärjestelmän ulkopuolella rakennusten, maatalouden, pienteollisuuden, jätteiden ja liikenteen päästöt vähenivät yhteensä 3 prosenttia vuonna 2021. Taakanjakoasetuksen soveltamisalaan kuuluvien alojen välillä oli kuitenkin merkittäviä eroja. Vähennysten taustalla olivat rakennusala ja pienteollisuus, joiden päästöt vähenivät yli 9 prosenttia ja lähes 6 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Liikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat viime vuonna yli 2 prosenttia.

Lue lisää:

Energiaunionin tila (englanniksi)

 

Lähteet:

Komission uutistiedote

Komission lehdistötiedote