Energiatehokkuuden rahoitusmahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelmassa

Energiatehokkuuden rahoitusmahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelmassa

Euroopan komission Horisontti 2020 -rahoitusohjelmaan kuuluva Energy Efficiency -aihe edistää energiatehokkaiden, markkinoille sopivien energiatehokkuusratkaisujen käyttöönottoa ja innovointia. Aihealueita on tässä haussa neljä: lämmitys ja jäähdytys, rakennukset, kuluttajat sekä teollisuus, tuotteet ja palvelut. Aihealueiden rahoitus on kokonaisuudessaan 194 miljoonaa euroa.

Esimerkkejä hakukohteista, joiden hakuaika päättyy 19.1.2017:

EE-12-2017 Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP):
Rakennusten energitehokkuuden parantaminen energiavalvonta- ja energianhallintajärjestelmiä kehittämällä. Kustannustehokkaiden ja yleiskäyttöisten ratkaisujen optimointi ja integrointi rakennus- ja rakennuksien osien tasolla, sekä uusien teknologioiden testaus käytännön olosuhteissa.

EE-01-2017 Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systems:
Rakennuksista, infrastruktuurista, jäteprosesseista ja jätevedestä tulevan hukkalämmön hyödyntämisen tehostaminen. Lämmön talteenoton kehittäminen urbaaneilla alueilla, palvelusektorilla ja liikennejärjestelmissä sekä uusien järjestelmien ja prosessien liittäminen olemassaolevaan infrastruktuuriin.

EE-20-2017 Bringing to market more energy efficient and integrated data centres:
Tavoitteena palvelinkeskusten energiatehokkuuden lisääminen, ympäristöystävällisiin energialähteisiin integroitumisen edistäminen sekä innovatiivisten energiankäyttötapojen hyödyntäminen.

Kaikki energiatehokkuuden hakukohteet löytyvät tältä sivulta.

Hyödyllisiä linkkejä: