Elinkeinoelämän keskusliiton raportti EU:n tulevaisuudesta

Elinkeinoelämän keskusliiton raportti EU:n tulevaisuudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on julkaissut raportin liiton näkemyksistä EU:n tulevaisuuskeskustelun ytimessä olevista asioista.

EK näkee, että joidenkin suurempien jäsenmaiden ehdottama EU-maiden eteneminen eri tahtiin, ei ole Suomelle toivottavaa. Suomen menestys on sidoksissa EU:n sisämarkkinoihin ja EU:n kykyyn neuvotella kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa. Sisämarkkinat toimivat EK:n mukaan parhaiten niiden maiden kesken, jotka ovat mukana syvenevässä integraatiossa. EK painottaa, että Suomen tulee olla valmis osallistumaan EU:n tulevaisuuden muokkaamiseen ja syvempään yhtenäistymiseen.

EK on arvioinut komission viittä keskusteluasiakirjaa tästä näkökulmasta.

1. EU:n sosiaalinen ulottuvuus

Sosiaalista ulottuvuutta voi kehittää vain talouspolitiikan ohjauksen ja sisämarkkinoiden kanssa rinnakkain. Sosiaaliasioiden päävastuu tulee pysyä kansallisella tasolla.

2. Globalisaation hallinta

Kaupan vapauttaminen on prioriteetti, mutta vapauttamisen rinnalla tulee olla modernit ja tehokkaat tuontisuojainstrumentit. Digitalisaatio pitää huomioida sisämarkkinoita kehittäessä. Globalisaation tuomien hyötyjen jakaminen tasaisemmin on ensisijainen kansallinen tehtävä.

3. Talous- ja rahaliiton tulevaisuus

Ei välitöntä tarvetta talous- ja rahaliiton uudistamiselle. Olennaista yhteisen finanssipoliittisten sääntöjen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Euroopan vakausmekanismille (EVM) mahdollisuus luotottaa kriisinratkaisurahastoa tarvittaessa.

4. EU:n puolustuksen tulevaisuus

Puolustusta kehittäessä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien ja puolustusteollisuuden kehitysohjelman välillä tulee olla yhteys. Jäsenmaiden sitoutumista yhteisiin sopimuksiin on parannettava sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

5. EU:n rahoituksen tulevaisuus

On keskityttävä aidosti eurooppalaisiin hyödykkeisiin, jotka on tehokkainta ja järkevintä tuottaa ja rahoittaa EU-tasolla. Koska budjettia tullaan todennäköisesti leikkaamaan, tulee tarkastella maatalouden siirtämistä enemmän jäsenmaiden vastuulle. Etukäteen jäsenmaille kohdistetun rahoituksen osuutta on pienennettävä. Osa EU-rahoituksesta tulisi jättää kohdentamatta, jotta budjettiin tulisi enemmän joustavuutta.

Lue raportti kokonaisuudessaan täällä.