ELENA-välineellä edistetään jatkossakin energia-alan investointeja

Euroopan komission ja Euroopan investointipankin European Local Energy Assistance (ELENA) -väline saa jatkoa. Komissio vahvisti tammikuun lopussa 35 miljoonan euron jatkorahoituksen etenkin  julkisten toimijoiden kuten kaupunkien ja alueiden, mutta myös yksityisten yhtiöiden energiatehokkuus-investointien kehittämiseen. 30 miljoonaa euroa osoitetaan kestävään energiaan ja 5 miljoonaa euroa kestävään liikenteeseen. Rahoituksella edistetään investointeja etenkin energiatehokkuuteen (rakennukset, lämmitysjärjestelmät, katuvalaistus, puhdas kaupunkiliikenne).

ELENA-väline tarjoaa projektikehitystukea julkisten ja yksityisten toimijoiden paikallisen alueellisen ja kansallisen tason hankkeisiin. Euroopan investointipankki hallinnoi välinettä ja rahoitusta haetaan sitä kautta.

Taustaa

ELENA-väline tukee Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta vähentää EU:n energiantarvetta kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta saatetaan lähivuosina kiristää entisestään. Rakennusten perusparannusstrategia (Renovation Wave) -aloitteen tavoitteena on kaksinkertaistaa energiatehokkuusrakentamisen määrä seuraavan vuosikymmenen aikana Euroopassa. ELENA tukee osaltaan myös sen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoa

EIB:n ELENA-sivut