EIT:ltä rahoitusta Uusi Eurooppalainen Bauhaus -yrityshankkeisiin

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) Community Booster tukee yrityslähtöisiä hankkeita, jotka edistävät Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta. EIT Community Booster haluaa tukea valittuja startup- ja kasvuyrityksiä palveluilla, joiden avulla yritykset voivat kasvattaa toimintaansa. Tämä ehdotuspyyntö on osa laajempaa viiden miljoonan euron budjettia, joka on osoitettu uuden EIT-yhteisön tukemiin Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyviin toimiin vuosina 2021–2022.

Ensimmäisen ehdotuspyynnön puitteissa rahaa on jaossa 20 innovatiiviselle yritykselle, joille kullekin voidaan myöntää enintään 50 000 euron rahoitus. Rahoitusta saavat ratkaisut, joissa yhdistyvät

  • Kestävyys: ilmastotavoitteet, kiertotalous, päästöttömyys ja biodiversiteetti
  • Esteettisyys: kokemuksen laatu ja tyyli pelkän toiminnallisuuden lisäksi
  • Osallistavuus: monimuotoisuuden huomioon ottaminen, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistaminen

Haut ovat auki viiteen eri teemaan: ilmastoneutraalius, digitaaliosaaminen, ravintoinnovaatiot, kestävä tuotanto ja urbaanin liikkumisen kehittäminen.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on monialainen aloite, jonka tarkoitus on kehittää uudenlaisia, kestäviä ja osallistavia asumistapoja. Aloitteessa yhdistyy taide, kulttuuri, sosiaalinen osallisuus, tiede ja teknologia. Uusi eurooppalainen Bauhaus tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. EIT haluaa tällä haulla tukea Uuden eurooppalaisen Bauhaus -aloitteen tavoitteiden toteutumista.

Hakijat voivat olla kokeneempia tai vasta aloittelevia yrityksiä. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 17.12. ja rahoituksen saavat yritykset julkistetaan maaliskuussa 2022.

Lisätietoa ja linkki hakemuksen jättämistä varten löytyy EIT:n sivuilta.

Lisätietoa suomeksi komission sivuilla.