EIT Health:in haut vuoden 2021 innovaatioprojekteihin auenneet

Euroopan innovaatio- ja tutkimusverkoston terveyssektori (EIT Health) on verkosto, joka kokoaa yhteen innovatiivisia terveysalan toimijoita ympäri Eurooppaa. Verkoston tarkoitus on kehittää ratkaisuja innovaatioiden avulla, jotta eurooppalaiset voivat elää pidempään. Verkosto fasilitoi, edistää yhteistyötä, luo uutta sekä kouluttaa jäsenistöään.

EIT Health on avannut haut vuoden 2021 projekteihin, jotka liittyvät terveydenhuollon innovaatiotoimiin innovaatioprojekteissa, koulutuksessa sekä yritysten luomisessa. Hakemusten tulee olla linjassa EIT Health Strategic Agendan kanssa. Haut ovat strukturoitu kolmeen eri kategoriaan:

Innovaatioprojektit (innovation projects)

Innovaatioprojektit tuovat esiin sosiaalisia haasteita, joita EIT Health pyrkii torjumaan. Projektit tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Projekteissa oleellista on, että ne pyrkivät turvaamaan innovaation nopean pääsyn markkinoille.

Kampus (campus)

Kampus-projektien ajatuksena on vahvistaa Euroopan erinomaista innovaatiotoimintaa terveyssektorilla kouluttaen toimijoita. Kampus-projektit jakautuvat neljään alakategoriaan: Training for Students, Training for Entrepreneurs and Innovators, Training for Healthcare Professionals & Executives sekä Training for Citizens and Patients.

Kiihdytin (accelerator)

Accelerator -toimien tarkoitus on koota parhaat terveysalan yritykset yhteen ja tarjota heille tukea, taitoja sekä palveluja, joita yritykset tarvitsevat ideansa saattamiseen markkinoille.

Hakemusten arvioinnissa käydään läpi hankkeen onnistumiskriteeristöä, joihin kuuluu muun muassa yhteenkuuluvaisuus strategian kanssa ja implementointisuunnitelma. Kaikki hakemukset käydään läpi. Tämän jälkeen osa hakemusten jättäjistä kutsutaan tapaamiseen. Arviointikierroksen lopputulokset julkaistaan 20.7.2020, ja projektit aloitetaan vuonna 2021.

Tutustu aloitteeseen ja lue lisää täältä.