EIC-rahoitushakuja avoinna innovaattoreille kasvuun ja kansainvälistymiseen

Horisontti Eurooppaan kuuluva Euroopan Innovaationeuvosto (EIC) on aukaissut rahoitusmahdollisuuksia yli 1,7 miljardin euron edestä. Tämä rahoitus on osa Euroopan Innovaationeuvoston vuoden 2022 työohjelmaa.

Nyt auki olevat haut tarjoavat rahoitusta kaikilla kolmella EIC:n sektorilla:

  • EIC Pathfinder: monitieteellisille konsortioille uraauurtavan tutkimuksen toteuttamiseen. Rahoituksella halutaan tukea teknologisten läpimurtojen syntymistä kaikilla aloilla. EU-rahoitusta voi saada hankkeeseen enintään 3 milj. euroa.
  • EIC Transition: EIC Pathfinder ja ERC Proof of Concept -projektien tutkimustulosten muuntaminen innovaatiomahdollisuuksiksi, sekä teknologian ja markkinakelpoisuuden kehittämiseen. Avustuksia voi saada enintään 2,5 milj. euroa. Kokonaisuudessa 60,5 milj. euroa jaetaan vastaamaan kolmeen siirtymähaasteeseen (Transition Challenge): tulevaisuuden vihreisiin digitaalisiin laitteisiin, prosessin ja menetelmän integroiminen puhtaan energian teknologiaan, sekä RNA:han perustuviin hoitoihin ja vaikeaselkoisten tai harvinaisten geneettisten sairauksien diagnosoimiseen.
  • EIC Accelerator: pk-yritykset ja startupit voivat hakea milloin tahansa apurahaa ja pääomarahoitusta. Tukimuotoinen rahoitus on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Yhden projektin rahoitus voi olla enintään 2,5 milj. euroa. Lisäksi tukimuotoiseen rahoitukseen voidaan yhdistää pääomamuotoista rahoitusta varsinaisen kaupallistamisvaiheen toimiin.  Tämä Euroopan Investointipankin takaama pääomarahoitus voi olla suuruudeltaan enintään 15 milj. euroa. 

Lue lisää rahoitushauista täältä.

Lähteenä käytetty myös Business Finlandin esittelyjuttua Euroopan Innovaationeuvostosta.