EIC Acceleratorista rahoitusta Green Dealiä tukeville innovaatioille

Euroopan innovaationeuvosto (European Innovation Council, EIC) on osa Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:tä. Yhden sen alaisen alaohjelman, EIC Accelerator -pilotti-työohjelman, puitteissa on avattu 350 miljoonan euron ns. green deal -haku. Haku liittyy Euroopan komission joulukuussa 2019 julkaisemaan Euroopan vihreän kasvun ohjelmaan, joka on myös Euroopan uusi kasvustrategia.

Green deal -korvamerkatulla EIC Accelerator -haulla rahoitetaan erityisesti uusia markkinoita luovia ja skaalautuvia innovaatioita, jotka edistävän niin uutta kasvuohjelmaa kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2030. Rahoitusta ohjataan tästä kuluvan rahoituskauden viimeisen vuoden pilottihausta vain kerran. Erityisesti rahoitetaan huippuinnovatiivisia startupeja ja pk-yrityksiä, jotka edistävät ainakin yhtä Euroopan vihreän kasvun strategian kahdeksasta teemasta. Niitä ovat:

  1. EU:n ilmastotavoitteen nostaminen vuodesta 2030 vuoteen 2050
  2. Puhdasta, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa
  3. Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen
  4. Rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla
  5. Kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen
  6. Pellolta pöytään: reilun, terveyttä edistävän ja ympäristöystävällisen ruokajärjestelmän kehittäminen
  7. Ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen
  8. Saasteettomaan ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite

Hakuaika päättyy 19.5.2020

Lisätietoa komission sivuilta: lyhyesti ja tarkemmin EASME:n sivuilta