Ehdotuspyyntöhaku turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integroimisesta työmarkkinoille

Ehdotuspyyntöhaku turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integroimisesta työmarkkinoille

Komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuusasioiden pääosaston julkaisemassa, European Programme for Employment and Social Innovation -ohjelmaan kuuluvassa ehdotuspyyntöhaussa VP/2016/15 etsitään kansainvälisiä hankkeita, jotka tähtäävät turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten nopeaan työmarkkinaintegraatioon.

Hankkeet voivat myös soveltaa jo käytössä olevia toimintatapoja. Hankkeiden tulee keskittyä seuraaviin ihmisryhmiin: turvapaikanhakijat sekä pakolaiset ja heidän perheenjäsenensä. Naisten työmarkkinaintegraatioon tähtääviä hankkeita suositaan.

Hankeorganisaation tulee olla vähintään neljän eri toimijan kansainvälinen yhteenliittymä, ja johtavan osapuolen tulee olla julkinen elin. Hankkeiden rahoitusosuus on maksimissaan 80 % hankkeen kokonaisbudjetista. Komissio on korvamerkinnyt hankkeiden rahoitukseen yhteensä 14,2 miljoonaa euroa.

Haku on auki 30.3.2017 asti. Lue lisää tästä dokumentista.