Ehdotuspyyntö sosiaalisesta osallisuudesta koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla

Ehdotuspyyntö sosiaalisesta osallisuudesta koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla

Euroopan komission toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA:lla on avoinna Erasmus+ -ohjelman kolmanteen avaintoimeen (Key action 3) liittyvä ehdotuspyyntö. Erillishaku sosiaalisesta osallisuudesta koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla on avoinna 22.5. saakka. Ehdotuspyynnön tavoitteena on valmistella tulevaa osallistamiseen tähtäävää koulujen yhteenliittymää kehittämällä oppimisyhteisöjä eri toimijoiden keskuudessa.

Pyynnössä on kaksi erää:

– Erä 1. Koulutus: erityistavoitteena on edistää sosiaalisten taitojen ja kansalaistaitojen hankkimista; perusarvoja koskevan tietämyksen, ymmärryksen ja vastuun kehittäminen; kunnioituksen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen; syrjinnän torjuminen; lisäksi tavoitteena on edistää heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden koulutusta, edistää kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa sekä tukea maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä

– Erä 2. Nuorisotoiminta: erityistavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä ehkäistä radikalisoitumista

Rahoitettavien hankkeiden on käynnistyttävä joulukuun 2017 tai tammikuun 2018 aikana, ja hankkeen keston on oltava 24-36kk. Rahoitusta on varattu 10 miljoonaa euroa, ja se jakautuu seuraavasti:
– erä 1, koulutus: 8 000 000 euroa
– erä 2, nuorisotoiminta: 2 000 000 euroa.

EU:n myöntämä rahoitus voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankekohtainen enimmäisavustus on 500 000 euroa.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Hakuun liittyen järjestettiin infopäivä 25.4., kaikki tilaisuuden esitykset ja webstream-tallenteet löydät täältä.