Ehdotuspyyntö kulttuuriperintökohteiden matkailun kehittämiseksi

Ehdotuspyyntö kulttuuriperintökohteiden matkailun kehittämiseksi

EASME on avannut ehdotuspyynnön “Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries”. Tarkoitus on tukea erityisesti kulttuuriperintökohteisiin liittyvää monikansallista yhteistyötä ja edistää näihin kohteisiin suuntautuvaa matkailua.

Haun budjetti on 1 500 000 euroa, ja yksi hanke voi saada rahoitusta enintään 300 000 euroa ja 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. EASME on varautunut rahoittamaan 5-7 hanketta. Konsortiossa on oltava mukana 5-8 kumppania vähintään neljästä maasta. Konsortiossa on oltava vähintään yksi pk-yritys, yksi kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen sekä yksi hallintoviranomainen UNESCOn maailmanperintölistalla olevista kulttuurikohteista. Hakuaika päättyy 29.6.2017.

Lisätietoja

Liitteet