Ehdotuspyyntö aikuisten osaamisen kehittämiseksi

Ehdotuspyyntö aikuisten osaamisen kehittämiseksi

Komissio on avannut ehdotuspyynnön liittyen suositukseen “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”. Tarkoituksena on tukea projekteja, joilla edistetään kouluttamattomien aikuisten taitoja. Haun budjetti on 1 000 000 euroa, ja siitä rahoitetaan 1-4 projektia; näin ollen haettava summa voi olla 250 000 eurosta miljoonaan euroon. Enintään 80% hankkeen kokonaiskustannuksista voidaan kattaa tästä rahoituksesta. Päähakijaksi hyväksytään julkisyhteisöt jotka ovat vastuussa kansallisesti tai alueellisesti aikuisten osaamisen kehittämisestä. Hakijat voivat olla yksittäisiä tai kansallisia konsortioita, ja myös kansainväliset kumppanuudet hyväksytään, kunhan projektin fokus on yhdessä kohdemaassa. Haku päättyy 30.6.2017.

Lisätietoja ja hakulomake

Hakuun liittyen järjestettiin infowebinaari 16.5., ja tämän infotilaisuuden esitys sekä esitetyistä kysymyksistä tehty kooste löytyvät alta.

Liitteet