Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2022 – Suomi on edelläkävijämaiden johdossa

Euroopan komissio julkaisi 28.7. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) 2022 tulokset. Indeksillä seurataan digitalisaation edistymistä EU:n jäsenmaissa. Jäsenmaat ovat koronaviruspandemian aikana edistyneet digitalisaatiotoimissaan, mutta niillä on edelleen vaikeuksia korjata puutteita, joita esiintyy digitaalisissa taidoissa, pk-yritysten digitalisaatiossa ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönotossa. Elpymis- ja palautumistukiväline, jossa on varattu noin 127 miljardia euroa digitalisaatioon liittyviin uudistuksiin ja investointeihin, tarjoaa ennennäkemättömän tilaisuuden vauhdittaa digitalisaatiota.

Indeksin tulokset osoittavat, että digitalisaatio edistyy useimmissa jäsenmaissa, mutta yrityksissä keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttöönotto on edelleen vähäistä. Toimia on tehostettava sen varmistamiseksi, että erittäin innovatiivisiin palveluihin ja sovelluksiin tarvittava verkkoyhteysinfrastruktuuri (erityisesti 5G) otetaan kaikilta osin käyttöön. Digitaaliset taidot ovat toinen tärkeä ala, jolla jäsenmaiden olisi edistyttävä paremmin.

Komissio on laatinut ehdotuksen Polku digitaaliselle vuosikymmenelle, jonka tavoitteena on syventää jäsenmaiden ja EU:n yhteistyötä kaikilla DESI-indeksin piiriin kuuluvilla aloilla. Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenmaat ovat jo päässeet ehdotuksesta yhteisymmärrykseen. Ehdotus tarjoaa puitteet, joissa jäsenmaat voivat tehdä yhteisiä sitoumuksia ja kehittää useamman maan yhteishankkeita, joilla vahvistetaan jäsenmaiden kollektiivista vahvuutta ja häiriönsietokykyä kansainvälisillä areenoilla.

Suomi ensimmäisenä ja Tanska, Alankomaat ja Ruotsi sen perässä ovat yhä EU:n edelläkävijämaita. Toisaalta näissäkin maissa esiintyy puutteita keskeisillä aloilla. Kehittyneiden digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttöönottoaste on edelleen alle 30 prosenttia, mikä on hyvin kaukana vuodelle 2030 asetetusta digitaalisen vuosikymmenen tavoitteesta eli 75 prosentista. Ongelmana on myös laaja-alainen osaamisen puute, joka hidastaa yleistä edistymistä ja johtaa digitaaliseen syrjäytymiseen.

Digitalisaatioaste paranee yhä EU:ssa, ja jäsenmaat, joissa lähtötaso on ollut suhteellisen alhainen, ovat vähitellen kirimässä muita kiinni nopeamman kasvunsa ansiosta.

Lue lisää: Euroopan komission lehdistötiedote