Digitaalisilla sisämarkkinoilla tähdätään talouskasvuun

Digitaalisilla sisämarkkinoilla tähdätään talouskasvuun

Euroopan komissio suunnittelee digitaalisten sisämarkkinoiden strategian puitteissa toteuttavansa joukon toimenpiteitä, jotka auttavat eurooppalaisia pk- ja muita yrityksiä, tutkijoita ja viranomaisia saamaan täyden hyödyn irti uudesta teknologiasta. Lisäksi strategisten kumppanuuksien ja verkostojen avulla pyritään lisäämään investointeja. Komission konkreettisista toimenpiteistä ovat esimerkkeinä:

1.       Kansalliset ja alueelliset toimet, joilla pyritään teollisuuden digitalisointiin
2.       Toimet investointien kohdentamiseksi EU:n julkisiin ja yksityisiin kumppanuuksiin (lisäksi toimijoita kannustetaan
Euroopan investointiohjelman ja Euroopan rakenne- ja innovaatiorahastojen hyödyntämiseen)
3.       Viidennen sukupolven viestintäverkot
4.       500 miljoonan euron investoinnit digitaali-innovaatiokeskuksen luomiseksi
5.       Laajamittaisten pilottihankkeiden käynnistäminen (vahvistetaan esineiden internetiä, kehittynyttä tuotantotekniikkaa ja
teknologiaa)
6.       Kyberturvallisuus
7.       Tulevaisuuden mahdollisuudet huomioonottava lainsäädäntö (tuetaan esimerkiksi datan vapaata kulkua)
8.       Osaamisen ohjelman luominen (autetaan ihmisiä hankkimaan ne taidot, joita digitaaliajan työssä tarvitaan)
9.       Julkisten palveluiden modernisointi

Toimien takana on Euroopan kilpailukyvyn kasvattaminen ja varmistaminen myös tulevaisuudessa, jossa digitalisoitumisen tarjoamilla mahdollisuuksien täysimittaisella hyödyntämisellä on merkittävä rooli. Esimerkiksi pilvipalvelulla on tarkoitus tavoittaa 1,7 miljoonaa tutkijaa ja 70 miljoonaa tutkimus- ja teknologia-alan ammattilaista. Teollisuuden digitalisoinnin tueksi tavoitellaan 50 miljardin euron julkisia ja yksityisiä investointeja.  Tuotteiden ja palveluiden digitalisoitumisen arvioidaan kuitenkin tuottavan merkittävät taloudelliset hyödyt teollisuudelle, sillä seuraavan viiden vuoden aikana lisätuloja kertyisi tutkimusten mukaan yli 110 miljardia euroa vuodessa.

Lähde: Komissio ohjaa Euroopan teollisuutta digitalisaation tielle