#CohesionAlliance: Euroopan laajuinen yhteenliittymä vahvemman aluepolitiikan puolesta

#CohesionAlliance: Euroopan laajuinen yhteenliittymä vahvemman aluepolitiikan puolesta

Uusi, Euroopan laajuinen, EU:n johtajista, alue- ja paikallistason päättäjistä ja kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva yhteenliittymä #CohesionAlliance pyrkii edistämään aluepolitiikkaa varmistamalla koheesiopolitiikan vahvan rahoituksen seuraavalla ohjelmakaudella. Yhteenliittymä painottaa, että Britannian EU-eron tuomat taloudelliset muutokset ja uusien tehtävien rahoitus eivät saa heikentää koheesiopolitiikkaa.

Euroopan komission vastikään julkaisema koheesioraportti tukee liittoutuman näkemystä siitä, kuinka koheesiopolitiikalla on tehokkaasti lievennetty talouskriisin vaikutuksia. Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu korostikin koheesiopolitiikan tärkeyttä ihmisten elinolojen parantamisessa ja iloitsi yhteenliittymän tuovan yhteen kuntia ja alueita sekä eurooppalaisten pk-yritysten, sairaaloiden, koulujen ja koko laajemman kansalaisyhteiskunnan edustajia. Euroopan alueiden komitean varapuheenjohtaja Markku Markkulan mukaan koheesiopolitiikan tulee olla aktiivisessa roolissa tulevalla ohjelmakaudella. Koheesiopolitiikan perusajatus alueellisten kehityserojen tasaamisesta sekä kestävän kasvun luomisesta ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamisesta on Markkulan mukaan aina pidettävä mielessä. Tulevaisuuden koheesiopolitiikan pitää lähteä alueellisesta osaamisesta ja perustua erityisesti älykkääseen erikoistumiseen.

Lue lisää yhteenlittymästä täältä.

#CohesionAlliance kutsuu kaikkia, jotka tukevat EU:n koheesiopolitiikkaa allekirjoittamaan julistuksen ja liittymään allianssiin.