Cleaner Transport Facility tukee puhtaampaan liikenneteknologiaan siirtymistä

Cleaner Transport Facility tukee puhtaampaan liikenneteknologiaan siirtymistä

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Pim van Ballekom ja Euroopan liikennekomissaari Violeta Bulc esittelivät 1.12. Cleaner Transport Facility (CTF) -aloitteen, joka alkaa rahoittamaan liikennesektorin hiilipäästöjä vähentäviä toimia. CTF tukee puhtaampien liikenneteknologioiden käyttöönottoa yhdistämällä EIP:n ja komission työkaluja. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön liittyvät hankkeet siirtyvät CTF:n alle. Vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi luetaan sähkö, vety, kaasu ja biopolttoaineet.

Aloitteella pyritään elinkaarikustannusmalliin keskittymällä ja rahoituksen jakamisella julkisen ja yksityisen rahoitussektorin välillä välttämään julkista velkataakkaa ja suuria julkisen rahan sijoituksia. Tässä hyödynnetään EIP:n ja komission rahoitustuotteita ja asiantuntijapalveluita: rahoitusinstrumentteina toimisivat esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahasto (EFSI), Connecting Europe Facility sekä Horisontti 2020 -alainen InnovFIN-ohjelma.

Cleaner Transport Facilityn ensimmäinen hanke allekirjoitettaneen ensi vuoden alussa. Se tukee vetypolttokennoja käyttävien linja-autojen ja oheisinfrastruktuurin hankkimista Latvian pääkaupungissa Riikassa. Lisäksi hankkeita on hyväksyntävaiheessa Ranskassa ja Espanjassa.

Lue lisää tästä.