City-to-City -kaupunkivaihdot pysyväksi palveluksi European Urban Initiative -kaupunkialoitteeseen

Eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative, EUI) on esittänyt transformatiivisten valmiuksien kehittämisohjelmaa tukemaan EU-kaupunkien kestävää kaupunkikehitystä (Sustainable Urban Development). Yksi ohjelman pääpalveluista on City-to-City Exchanges eli kaupunkivaihdot, jossa kestävää kaupunkikehitystä ajava kaupunki voi haasteita kohdatessaan hakea asiantuntija-apua toisen EU-jäsenvaltion kaupungista. Ajatuksena on, että tiettyyn kestävän kaupunkikehityksen haasteeseen erikoistunut viranomainen ja haasteen kohdannut viranomainen suorittavat kahdenvälisiä vierailuja toistensa kaupungeissa jakaakseen asiantuntijuuttaan kaupunkiviranomaisten välillä.

Kaupunkivaihtojen kautta pyritään parantamaan kaupungin valmiuksia haasteiden ratkomiseen vertaisoppimisen kautta. Kumppanit vierailevat toistensa kaupungeissa kerran ja yhteinen hanke tulee saada päätökseen viiden kuukauden kuluessa sen hyväksynnästä. EUI rahoittaa matkustamiseen, majoittumiseen ja toimeentuloon liittyviä kuluja sekä haasteissa auttavan osapuolen henkilöstökuluja.

Kaupunkivaihdon teemoihin voi kuulua mikä tahansa kestävää kaupunkikehitystä koskeva aihe, kuten esimerkiksi kaupunkiseudun luonnon ennallistaminen, sidosryhmien aktivoiminen, vähähiilinen liikkuminen tai luonnon moninaisuuden suojelu. Kaupunkivaihdoilla pyritään edistämään alueiden välistä strategioiden ja tiedonjakoa, sekä toimia foorumina vertaisoppimiselle.

Ensimmäiset kaupunkivaihdot toteutettiin marraskuussa 2023. Kasvavasta kysynnästä johtuen ja kaupunkien tarpeisiin vastatakseen, EUI on päättänyt jatkaa kaupunkivaihtopalvelun tarjoamista jatkuvalla haulla.

Jatkuvassa haussa ei ole määräaikaa hakemusten jättämiselle. Hakemukset jätetään EUI:n hakuportaalissa ja niihin voi odottaa vastausta noin kuukauden sisällä.

Lisätietoa kaupunkivaihdoista