CEF Transport Blending Call 2017 avoinna

CEF Transport Blending Call 2017 avoinna

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin rahoitusväline, joka tukee kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä rahoittamalla energia-, liikenne- ja digitaalisen runkoverkoston infrastruktuuriprojekteja laajoina eurooppalaisina kokonaisuuksina. CEF:n liikenneohjelman tavoitteena on Euroopan liikenneinfrastruktuurisuunnitelma TEN-T:n toteuttaminen. Se tukee olemassa olevien verkkojen parantamista ja uusien rakentamista, erityisesti pullonkaula-alueilla ja paikoissa, joista puuttuu tärkeää infrastruktuuria. Lisäksi ohjelmasta tuetaan innovatiivisia liikennehankkeita, joilla parannetaan olemassa olevien verkkojen tehokkuutta, parannetaan energiatehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähennetään päästöjä.

Euroopan komission Innovaatioiden ja verkkojen toimeenpanovirasto INEA on avannut helmikuussa 2017 CEF Transport Blending -rahoitushaun. Blendingin idea on yhdistää EU-rahoitukseen muita rahoitusinstrumentteja, jotta suuren mittakaavan hankkeet saadaan toteutettua riittävän nopeassa tahdissa.

Blending-haun budjetti on miljardi euroa. Se jakautuu kolmen eri kategorian alle seuraavasti:

1.       700 M€: pullonkaulojen poistaminen ja puuttuvien yhteyksien tekeminen

2.       150 M€: kestävän ja tehokkaan liikenteen turvaaminen pitkällä tähtäimellä

3.       150 M€: liikennemuotojen yhdentymisen optimointi sekä yhteensopivuuden ja turvallisuuden varmistaminen

Esimerkkeinä rahoituksen jakautumisesta: tämän rahoituspotin ensimmäisestä osasta 100 miljoonaa euroa on varattu muiden ydinverkkojen parantamiseen, toisesta osasta innovaatioihin ja uusiin teknologioihin 140 miljoonaa euroa sekä kolmannesta osasta 40 miljoonaa euroa älykkäiden liikennesysteemien kehittämiseen.

Rahoitushaussa on vuonna 2017 kaksi deadlinea: 14.7. sekä 30.11. Rahoituksella tuetaan vain toteutettavia hankkeita, ei pilottiprojekteja tai tutkimusta. Hankkeen kustannusten pitää olla vähintään 10 miljoonaa euroa ja sen pitää valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Rahoitushakemuksen rakenne on moniosainen, siihen kuuluu seuraavat osiot:

a.       yleiset tiedot

b.      hallinnollinen informaatio

c.       tiedot EU:n lakien noudattamisesta

d.      tekninen ja finanssi-informaatio

e.      taloudellinen valmius + tukikirje (letter of support)

Taloudellisen valmiuden esittely ja arviointi on oleellinen osa rahoitushakemusta. Sillä tarkoitetaan projektin kapasiteettia hakea ja varmistaa rahoitusta tietyssä ajassa, ei pankkikelpoisuuden arviointia. Hakijoiden täytyy myös toimittaa yhdeltä tai useammalta finanssi-instituutiolta tukikirje, joka tukee tätä taloudellisen valmiuden arviointia. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on arvioitava myös kustannus-hyötyanalyysin kautta, joka koostuu muun muassa teknisestä soveltuvuudesta, ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioimisesta ja riskien arvioinnista. Yleisesti hakemusten arvioinnin kriteereinä on hankkeen merkityksellisyys, kypsyys, vaikutus ja laatu.

Lisätietoja löydät INEA:n CEF Transport Blending Call -sivuilta sekä liitteenä olevista tiedostoista.

Liitteet