CEF Telecom rahoittaa julkisen avoimen datan eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä

CEF Telecom rahoittaa julkisen avoimen datan eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä

CEF Telecom -ohjelman alainen Public Open Data (CEF-TC-2016-2) -haku avautui toukokuussa ja on auki 15.9.2016 astiTavoitteena on kehittää avoimen datan infrastruktuuria, joka sallii avoimen datan avaamisen ja uudelleenkäytön – siis hyödyntämisen yli sektorikohtaisten ja alueiden tai valtioiden rajojen. Onnistuneet hankkeet edistävät niin yksityisen kuin julkisen sektorin palvelukehitystä, myös kaupunkitasolla. Esimerkiksi kehittäjät ja startupit voivat hyödyntää näitä avoimia alustoja parempien palvelujen luomiseen.

Infrastruktuuria rakennetaan kahden elementin ns. Core Service Platform- ja Generic Services -osien pohjalta. Infrastruktuurin pitää lähtökohtaisesti perustua avoimiin järjestelmiin, mahdollistaen avoimeen dataan perustuvien palvelujen helpon ja turvallisen kehittämisen. CEF:in puitteissa kehitettävää automaattista kääntämistä hyödynnetään.

Haussa jaetaan 3,5 miljoonaa euroa. Yksi hanke voi saada CEF-rahoitusta enintään puoli miljoonaa euroa, joten arviolta haulla toteutetaan seitsemän hanketta. CEF:in rahoitusosuus on hankkeen kokonaisbudjetista enintään 50 %:a.

Lue tarkemmin CEF-työohjelmasta sivulta 26 eteenpäin. Muut Public Open Data -hakuun liittyvät asiakirjat löydät täältä.