Komission kiertotalous-Hackathon järjestetään syksyllä

Apuasi tarvitaan – kiertotalouden haasteiden ratkaisemiseksi sosiaalisen innovoinnin avulla!

Business4Change on kahdenpäivän hackathon-kilpailu, joka järjestetään ratkaisemaan tai “hakkeroimaan” ongelmat, joita yritykset kohtaavat siirtymävaiheessa kiertotalouteen. Hackathon korostaa sosiaalisen innovoinnin potentiaalia ja uusien liiketoimintamallien roolia kiertotaloudessa. Business4Change on Euroopan komission aloite, ja se järjestetään 16. – 17. marraskuuta 2020 Euroopan yrityshuippukokouksessa Egmontin palatsissa Brysselissä, Belgiassa.

Kiertotalouden avulla pyritään poistamaan jätteet materiaalien uudelleenkäytön, korjaamisen, kierrätyksen tai jakamisen avulla resurssien lähteiden käytön ja jätteiden pilaantumisen minimoimiseksi. Kiertotalouden tavoitteena on pitää tuotteet ja infrastruktuuri pidempään käytössä ja maksimoida näiden resurssien hyödyntäminen. Kiertotalouden ongelmien ratkaiseminen sosiaalisen innovoinnin avulla tarkoittaa, että ehdotetut ratkaisut on luotava sosiaalisille arvoille sekä yhteiskunnallisille tarpeille.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.