BSR Stars S3 -hanke edistää bio- ja kiertotalouden yhteistyötä Itämeren alueella

BSR Stars S3 -hanke edistää bio- ja kiertotalouden yhteistyötä Itämeren alueella

EU:n Itämeri-strategian vuosittainen Foorumi järjestettiin marraskuun alussa Tukholmassa. Foorumin yksi pääpuhuja, pääministeri Juha Sipilä, korosti bio- ja kiertotalouden merkitystä seuraavilla sanoilla:

”Our region offers great potential in both the circular economy and the bioeconomy. The move towards the circular economy is likely to cut carbon emissions by almost 70% by 2030. We will have new bio-based, reusable and clean products and services. Through ecological leadership we improve competitiveness. And we will see remarkable gains in employment.”

Pirkanmaalla, kuten monilla muillakin Itämeren maiden alueilla biotalous on tavalla tai toisella mukana älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoissa. Suomessa bio- ja kiertotalous on nostettu hallitusohjelman painopistealueeksi. Biotalouteen liittyy keskeisesti siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin.  Kiertotaloudessa kehitetään innovaatioita, joissa jätteistä ja teollisuuden sivutuotteista synnytetään toisessa yrityksessä uusia tuotteita, ja raaka-aineita hyödynnetään mahdollisimman pitkään. Kiertotalouteen siirtyminen vähentää myös Itämereen päätyvien jätteiden määrää. Keskeisenä Itämeren lääkityksenä on ravinteiden ja muovin kierrätyksen edistäminen ja muovisen pakkausmateriaalin korvaaminen biopohjaisella.

Näissä ponnistuksissa on syytä tehdä yhteistyötä. 

Suomen Itämeri-instituutin koordinoima BSR Stars S3 -hanke keskittyy bio-ja kiertotalouden edistämiseen tutkimalla ja pilotoimalla toimintamalleja, joissa yhteiseen kehittämiseen saadaan mukaan yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita ja päätöksentekijöitä. EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoittaman hankkeen kumppaneina on Pirkanmaan liitto, Skånen, Sör Trondelagin, Vilnan ja Kööpenhaminan alueet, yrityskehitysorganisaatioita ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Hankkeen toimintaan kuuluu muun muassa research-to-business matchmaking tilaisuuksia, rajat ylittävän yritysvalmennusmallin kehittäminen Enterprise Europe Networkin (EEN) puitteissa, kansainvälinen biotalouden tutkimus- ja testiympäristöjen palvelusetelipilotti, alueiden opintomatkat muun muassa kiertotalouden edistämiseen keskittyviin kohteisiin ja alustoille.

Tukholman Itämeri-foorumissa hanke järjesti käytännönläheisen workshopin. Workshop kokosi paneelikeskusteluun teollisen symbioosin alustoja Suomesta (Nokian Eco3 bio- ja kiertotalouden alue), Tanskasta (Sjellandin Kalundborg) ja Ruotsista (Värmlannin Paper Province -klusteri). Keskustelussa nousi esille, että bio- ja kiertotalouden kehittämisessä on keskeistä vaihtaa kokemuksia eri alueiden kesken, koska usein alueet ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn sektoriin ja niillä on käytössä omanlainen malli teollisen symbioosin toteuttamiseen.

Workshopin johtopäätöksenä voidaan todeta, että juuri nyt on tärkeää rakentaa Itämeren alueella toimivien tutkimus- ja testausympäristöjen sekä kiertotalousalustojen verkosto, joka voi ohjata oman maan yritykset kehittämään kiertotalouden ratkaisuja sinne missä siihen on paras kokemus ja osaaminen. BSR Stars S3 vauhdittaa osaltaan tällaisen Itämeren laajuisen bio- ja kiertotalouden kehittämisalustan synnyttämistä.

Teksti ja lisätietoja:
Kehitysjohtaja Johanna Leino, Suomen Itämeri-instituutti
BSR Stars S3 -projektin kotisivu