Blockchain Observatory and Forum nostaa esiin lohkoketjutekniikan mahdollisuuksia

Euroopan komission helmikuun alussa käynnistämä (BOF) Blockchain Observatory and Forum vahvistaa lohkoketjutekniikan aloitteita Euroopan Unionissa. Sen tarkoituksena on esitellä tärkeimpiä edistysaskelia lohkoketjutekniikassa sekä vahvistaa eurooppalaista sitoutumista lohkoketjutoimintaan.

Blockchain, eli lohkoketju on tekniikka, joka mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan, jota voivat ylläpitää luotettavasti toisilleen tuntemattomat toimijat. Tekniikkaa voidaan hyödyntää mm. virtuaalivaluutoissa sekä terveydenhuollon potilastiedoissa. Lohkoketjutekniikka nähdään tärkeänä tekniikan edistysaskeleena, koska sen avulla tiedon jäljitettävyys ja turvallisuus kasvavat. Tekniikan odotetaan vaikuttavan digitaalisiin palveluihin ja muuttavan liiketoimintamalleja esim. terveydenhuollon, energian ja logistiikan alalla.

Foorumilla on aktiivinen rooli auttaessaan Eurooppaa hyödyntämään paremmin uusia lohkoketjutekniikan mahdollisuuksia, rakentamaan alan asiantuntemusta ja osoittamaan johtoasemaa lohkoketjutekniikan alalla.

Komissio on rahoittanut lohkoketju-projekteja FP7- ja Horisontti 2020 -rahoitusohjelmien kautta vuodesta 2013 lähtien. Vuoteen 2020 mennessä komissio on rahoittanut lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviä hankkeita 340 miljoonalla eurolla.