Arviointi koheesiopolitiikan vaikutuksista vuosina 2007-2013

Arviointi koheesiopolitiikan vaikutuksista vuosina 2007-2013

Euroopan komissio on julkistanut riippumattoman arvioinnin vuosina 2007–2013 tehtyjen EU-investointien tuloksista. Arvioinnista selviää, että vuosien 2007-13 investoinneilla luotiin miljoona työpaikkaa, mikä vastaa kolmasosaa työpaikkojen nettokasvusta samalla aikavälillä, ja mikä nosti alueen bruttokansantuotetta 2,74 euroa jokaista koheesiopolitiikkaan käytettyä euroa kohti. Tämä tarkoittaa arviolta biljoonan euron BKT:n kasvua vuoteen 2023 mennessä.

 

Myös Suomi on hyötynyt koheesiopolitiikasta: sillä tuettiin 6 841 suomalaista startup-yritystä ja luotiin arvioilta 36 681 työpaikkaa. Lisäksi sillä tuettiin 900 tutkimusprojektia ja sen avulla luotiin 270 yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyöprojektia. Koheesiopolitiikan vaikutuksista Suomessa voi lukea tästä. Koheesiopolitiikka on auttanut kaikkien EU-maiden talouksia; Saksassa se loi arviointiaikavälillä 100 000 työpaikkaa, ja Ruotsissa sillä tuettiin 21 000 startup-yritystä. Yhteensä Euroopassa tuettiin 400 000 startup- ja pk-yritystä.

 

Parannettavaa arviointi löysi ohjelman tulossuuntautuneisuudesta ja suorituskyvystä, rahoitusvälineiden käytöstä sekä kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä.

 

Lue tiivistelmä arvioinnin tuloksista tästä. Koko arviointiin ja maakohtaisiin raportteihin voi tutustua tällä sivulla.