Suomessa aloitti Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteyspiste

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen Suomen yhteyspisteeksi. Yhteyspiste viestii aloitteen osallistumis- ja rahoitusmahdollisuuksista ja on osa muiden EU-maiden yhteyspisteiden tietojen- ja kokemustenvaihtoverkostoa. Euroopan komission aloite tuo uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia arkkitehtuurin, rakentamisen, muotoilun ja palvelujen aloille. Komission vuonna 2020 käynnistämä aloite toteuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja luo esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja ja hankkeita elämiseen ja asumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat aloitteen koordinointiin Suomessa.

Archinfo tiedottaa aloitteesta verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä Uusi eurooppalainen Bauhaus -uutiskirjeellä. Aloite on toteutusvaiheessa vuoteen 2023 saakka. Rahoitusta aloitteelle tulee useista EU:n ohjelmista. Vuoden 2022 loppuun mennessä osoitetaan noin 85 miljoonan euron rahoitus aloitteeseen sisällytettäville hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien EU:n ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita tukemaan aloitetta kansallisissa strategioissaan ja rahoituksessa. Lue lisää aloitteesta.

Huhtikuussa päättyvässä Horisontti Eurooppa -haussa rahoitetaan innovatiivisten arkkitehtuuri- ja suunnitteluratkaisujen kehittämistä. Ajankohtaisia rahoitushakuja on käynnissä myös muun muassa:

  • Erasmus+ -ohjelmassa innovaatioyhteenliittymillä tuetaan korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategista yhteistyötä.
  • European Youth Together 2020 -haussa tuetaan nuorisojärjestöjen kansainvälisiä kumppanuuksia.
  • Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa kulttuuri- ja luoville aloille luodaan ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä Uuden eurooppalaisen Bauhausin hengessä.

Archinfo järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa 16.2.2022 klo 9-10.30 ensimmäisen infotilaisuuden aloitteen rahoitusmahdollisuuksien hakuajoista ja -ehdoista. Ilmoittaudu infotilaisuuteen tästä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite etsii myös palkittavia hankkeita ja ideoita, jotka edistävät kaunista, kestävää ja osallistavaa rakennuskulttuuria. Voittajat saavat enimmillään 30 000 euron palkinnon sekä viestinnällistä tukea. Jo olemassa olevien hankkeiden lisäksi palkitaan nuoria kykyjä. Nuoren kyvyn New European Bauhaus Rising Star -palkinnon yläikäraja on 30 vuotta. Haku on avoinna ja päättyy 28.2.

Lue lisää Archinfon sivuilta.