Anna näkemyksesi Horisontti Euroopan missioista

Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (DG RTD) on käynnistänyt tutkimuksen Horisontti Euroopan missioihin liittyvistä kokemuksista. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä missio-hankkeiden valintaprosessista, niiden hallinnosta, budjetista, välineistä ja toimista sekä niiden painopisteistä ja edistymisestä tähän mennessä.

Vastausaikaa kyselyssä on 15. maaliskuuta asti. Kyselyyn pääset täältä. Vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia.

Näkemysten avulla pyritään tunnistamaan, mikä on toiminut hyvin ja missä on kehitettävää ja näin ollen tehdä parannusehdotuksia EU-missioiden toteuttamiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Horisontti Euroopan missiot ovat

  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • syöpä
  • terveet meret, rannikko- ja sisävedet
  • hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit
  • maaperän terveys ja ruoka.

Lue komission kirje tutkimuksesta täällä.