Älykkäiden kylien toimintaohjelma julkaistu

Älykkäiden kylien toimintaohjelma julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut huhtikuussa Älykkäiden kylien toimintaohjelman (Smart Villages Action Plan), jossa esitellään useita erilaisia aloitteita maaseudun kehityksen edistämiseksi. Toimintaohjelman taustalla on syyskuussa 2016 tehty Corkin julistus 2.0, jossa yli 340 maaseudun eurooppalaista sidosryhmää oli mukana kehittämässä visiota maaseutualueiden tulevaisuudesta. Erityisesti digitalisaation tuomien haasteiden ratkominen sekä mahdollisuudet kehittää verkostoja ja palveluita uusien innovaatioiden avulla ovat olennainen osa toimintaohjelmaa.

EU tukee älykkäiden kylien kehittämistä monin tavoin, muun muassa panostamalla yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan sekä tarjoamalla rahoitusmahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelman kautta. Erilaisia konkreettisia toimia konseptin edistämiseksi on suunniteltu useita, ja tällä hetkellä älykkäiden kylien toimintaohjelmaan liittyen komissiolla on avoinna pilottiprojektihaku “älykkäät ekososiaaliset kylät”, jonka deadline on 17.5. Lisätietoa tästä ja muista toimista löydät Smart Villages -liitteestä.

Liitteet