Alustava yhteisymmärrys eurooppalaisesta ilmastolaista

Euroopan parlamentti yhdessä Euroopan neuvoston kanssa on päässyt alustavaan yhteisymmärrykseen eurooppalaisesta ilmastolaista, joka on tärkeässä osassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Ilmastolain välitavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Alustava yhteisymmärrys ilmastolaista on merkittävä virstanpylväs komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille, jonka poliittisen agendan kärkeen Vihreän kehityksen ohjelma ja ilmastoneutraaliustavoite ovat kuuluneet komissiokauden alusta asti.  

Vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen ja vuoden 2030 päästövähennystavoitteen lisäksi ilmastolailla vahvistetaan eurooppalaisten ilmastotoimien muitakin osa-alueita. Tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi EU:n hiilinielun lisääminen uudella kunnianhimoisemmalla maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria sääntelevällä LULUCF-asetuksella, negatiivisiin päästöihin sitoutuminen vuoden 2050 jälkeen ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien sääntöjen tiukentaminen. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston tulee vielä virallisesti hyväksyä alustava yhteisymmärrys ilmastolaista, jotta se tulee voimaan. Ilmastolain voimaantulo tulee olemaan merkittävä askel ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, koska lain voimaantulo tekee poliittisesta sitoumuksesta oikeudellisen sitoumuksen.   

 

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote