Alueiden komitean haku: European Entrepreneurial Region label 2021

Alueiden komitean European Entrepreneurial Region (EER) 2021 -palkinto on suunnattu vihreälle ja kestävälle yrittäjyysalueelle. EER on Alueiden komitean projekti, jossa tunnistetaan ja annetaan tunnustusta alueille, jotka osoittavat innovatiivisia yrittäjäystävällisiä strategioita riippumatta koosta, varakkuudesta tai kompetensseista. Oleellista EER-palkinnon saajilla on uskottava ja eteenpäin katsova visio tulevaisuudesta.

Nyt mallia on muutettu tuleville viidelle vuodelle. Jokaisena hakuvuonna tulee olemaan tietty teema, joka liittyy EU:n ajankohtaiseen agendaan ja joka on relevantti myös alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Vuoden 2021 palkinnossa teemana on vihreä ja kestävä yrittäjyys. Hakuaikaa on 31. maaliskuuta 2020 saakka.

Alueet hyötyvät palkinnosta saadessaan EER:n kautta näkyvyyttä ja tunnustusta hankkeilleen. Näkyvyys auttaa myös potentiaalisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja uusien yhteistyöprojektien suunnittelussa.

Lue lisää täältä.