Alueiden komitean ehdotukset koheesiopolitiikan parantamiseksi

Alueiden komitean ehdotukset koheesiopolitiikan parantamiseksi

EU investoi vuosina 2014-2020 koheesiopolitiikan kautta 454 miljardia euroa alueiden välisten erojen vähentämiseen ja kestävän kasvun tukemiseen. Alueiden komitea on ottanut ensimmäisenä EU:n toimielimenä kantaa koheesipolitiikan tulevaisuuteen linjaamalla, että varoja ei tulisi ohjata muualle vaan pitää koheesiopolitiikan osuus EU:n talousarviosta nykyisellä tasolla. Komitean ehdotukset koheesiopolitiikan säilyttämiseksi ja parantamiseksi ovat:
– asianmukainen rahoitus
– konsolidoitu perusrakenne
– joustavuuden lisääminen
– yksinkertaistaminen
– yhteinen strategia
– todellinen kumppanuus
– talouden ohjausjärjestelmän parantaminen

Lisätietoja