Aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovaatiokumppanuus palkitsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovaatiokumppanuus palkitsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmäkeskus on valittu yhdeksi aktiivisen ja terveen ikääntymisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP AHA) referenssipaikoista. 74:n toimijan panostuksia vanhustenhoidon digitaalisiin innovaatioihin palkittiin European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing -konferenssissa Brysselissä 7.12.2016.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmäkeskuksessa on kehitetty silmäsairauksien hoidon alueellista mallia, joka voitaisiin skaalata kansalliselle ja EU-tasolle. Silmäkeskuksessa on vuodesta 2011 lähtien käytetty P5SE-mallia, joka määrittelee hoidon priorisointia ja standardeja. Mallin käyttöönoton myötä silmäkeskuksen tarjoaman hoidon tehokkuus ja laatu on parantunut huomattavasti, ja mallin mukaisia toimintatapoja on omaksuttu myös muissa suomalaisissa sairaaloissa. Lue lisää Tays:n referenssipaikasta tästä ja tästä.

Referenssipaikan status voidaan myöntää alueelliselle yhteenliittymälle, joka on ansioitunut innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä, soveltamisessa ja skaalaamisessa. Statusmääritelmä perustuu European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing (EIP on AHA) -aloitteen ja European Scaling Up Strategy for Innovation in Active and Healthy Ageing -strategian tavoitteisiin. EIP on AHA on pilottiohjelma, jonka päätavoitteena on keskimääräisen eurooppalaisen terveiden elinvuosien lisääminen kahdella vuoteen 2020 mennessä. Referenssipaikan statusta ja palkintoa voi hakea kolmen vuoden välein. Nyt palkitut referenssipaikat on listattu tällä sivulla.

Lue lisää tästä ja alla olevasta liitteestä.

Lisätietoa vastuualuejohtaja, professori Anja Tuuloselta (anja.tuulonen@pshp.fi)