Aktiivisen ja terveen ikääntymisen hyviä käytäntöjä on koottu yhteen

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen hyviä käytäntöjä on koottu yhteen

Euroopan komissio on koonnut yhteen hyviä käytäntöjä aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä EIP on AHA-portaaliin (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Aktiivisen ja terveen ikääntymisen online-säilö (repository) on tarkoitettu kaikille alan tekijöille, esimerkiksi yksityisille palveluntarjoajille – sieltä voi hakea ideoita tai jakaa niitä. Tampereelta löytyy esimerkki perhehoitopalvelusta, jossa vanhus voidaan sijoittaa päiväksi tai pidemmäksi ajaksi toisen ihmisen kotiin.

EIP AHA eli Euroopan innovaatiokumppanuus aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen liittyen on aloite, jonka avulla Euroopan komissio pyrkii lisäämään Euroopan kilpailukykyä ja torjumaan sosiaalisia haasteita tutkimuksen ja innovaatioiden välityksellä.

EIP AHA-repository