66 projektia saa rahoitusta Interreg Europen toisella hakukierroksella

66 projektia saa rahoitusta Interreg Europen toisella hakukierroksella

Interreg Europe –ohjelman toisessa haussa on myönnetty rahoitusta 66 hankkeelle. Yhteensä hakijoita oli 211, joten rahoitusta sai hieman alle kolmannes hakijoista. Interreg Europe -ohjelman tavoitteena on tukea julkisviranomaisten toimintaa ja parantaa aluekehityspolitiikan- ja ohjelmien vaikuttavuutta. Sen rahoituksella tuetaan tutkimusta ja innovatiivisuutta, pk-yrityksiä, vähähiilistä taloutta, ekologisuutta ja raaka-ainetehokkuutta.

 

Tässä haussa rahoitusta saaneet projektit jakautuivat fokuksien mukaan seuraavasti: tutkimus ja innovaatiot 19 projektia, pk-yritykset 16, vähähiilinen talous 16 sekä ekologisuus ja raaka-ainetehokkuus 15 projektia. Valitut projektit on listattu täällä.

 

Rahoituskohteet ovat alueidenvälisiä yhteistyöprojekteja. Ohjelman budjetti kaudella 2014-2020 on 359 miljoonaa euroa. Lue lisää tästä.