Uudesta ohjelmasta rahoitusta alueiden väliseen innovointiin

Alueiden välisen innovoinnin investointivälineen (I3) haut ovat auki. Tämä on ensimmäinen haku uudelle investointivälineelle. Ohjelmaa toteutetaan monivuotisten työohjelmien avulla. Ensimmäinen työohjelma laadittiin vuosille 2021-2022. Rahoitusta on haettavissa 145 M€. Puolet ohjelman rahoituksesta osoitetaan vähemmän kehittyneille alueille.

Avoinna olevat haut koskevat kahta toimintalohkoa (strand):

  • Toimintalohko 1: Rahoitustuen ja neuvontapalvelujen tarjoaminen alueiden välisiin innovointihankkeisiin investoimisessa. (Financial and advisory support for investments in interregional innovation projects)
  • Toimintalohko 2: Rahoitustuen ja neuvontapalvelujen tarjoaminen arvoketjujen kehittämiseen vähemmän kehittyneillä alueilla. (Financial and advisory support to the development of value chains in less developed regions)

I3 (Interregional Innovation Investments instrument) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hallinnoima uusi rahoitusväline, jonka budjetti kuluvalle seitsenvuotiselle rahoituskaudelle on 570 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu alueidenvälisten innovointihankkeiden kaupallistamisen ja laajentamisen tukemiseen yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla

Ensimmäisissä hauissa auki ovat Toimintalohko 1 & 2a. Vuoden 2021 hauissa on jaettavissa 75,8 M€ (Toimintalohko 1: 39,8 M€ + Toimintalohko 2: 36 €) ja vuoden 2022 hauissa 77,3 M€ (Strand 1: 36,8 M€ + Strand 2a: 32,9 M€). Hankkeiden rahoitusaste on 70 %:ia. Hankkeiden arvioitu kesto on 36 kuukautta.

Työohjelman temaattiset prioriteetit (1 & 2a) ensimmäisinä vuosina ovat:

1) Digitaalinen siirtymä;

2) Vihreä siirtymä (ml. ilmastoneutraalius, ympäristöllinen kestävyys ja kiertotalous);

3) Älykäs valmistus.

I3-välineen hauista järjestetään infopäivä 9.12., ja tilaisuudesta julkaistaan myös tallenne. Lisätietoa infopäivästä.

Lisätietoa komission sivuilla.

I3:n työohjelma.