56 miljoonaa euroa H2020-rahoitusta innovatiivisiin hankintoihin

EU:n H2020-hjelmassa on nyt haettavissa rahoitusta innovatiivisiin hankintoihin. Horisontti 2020 tukee kahta innovatiivista hankintatyyppiä; esikaupalliset hankinnat (Pre-Commercial Procurement, PCP), joka kohdistuu innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen, sekä innovatiivisten ratkaisujen julkinen hankinta (Public Procurement of Innovative solutions, PPI), joka puolestaan keskittyy innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoon.

PCP

  • Esikaupallisiin hankintoihin tarjotaan 90 %:n tukea itse hankinnan kustannuksiin. Hakuun voi osallistua millä tahansa yleishyödylliseen toimintaan kytkeytyvällä alalla, jonka toteuttaminen vaatii tietotekniikkaan perustuvan ratkaisun (PCP open call). PCP open call -haussa jaettavaa rahoitusta on yhteensä 6 miljoonaa. Komissio mukaan yhden rahoitettavan hankkeen budjetti voi olla enintään 6 miljoonaa euroa.
  • Open call, määräaika 28.3.2019

Lisäksi haettavissa

PPI

  • Innovatiivisten ratkaisujen julkisen hankinnan hauku keskittyy terveydenhuoltoon. Rahoitusta on saatavilla itse hankinnan kustannuksiin 35 %:a ikääntyvän yhteyskunnan innovatiivisiin digitaalisiin ratkaisuihin. PPI Digital health and care solutions for an ageing society -haussa on jaossa yhteensä 10 miljoonaa euroa. Komissio toteaa sopivaksi budjetiksi yhdelle hankkeelle noin 2-5 miljoona euroa, jolloin rahoitettuja hankkeita on kahdesta viiteen kappaletta.
  • Digital health and care solutions for an ageing society, määräaika 24.4.2019

PCP-haussa hakijat toteuttavat yhden yhteisen hankinnan. PPI-haussa hakijat voivat valita toteuttavatko he yhden yhteisen hankinnan vai usean erillisen koordinoidun hankinnan. Kaikki esitellyt hanketyypit edellyttävät, että rahoitusta on haettava yhdessä vähintään kolmesta ohjelmamaasta olevan kumppanin kanssa.

Lue komission uutinen täältä.

Jo rahoitetuista projekteista voit lukea täältä.