EU:n kaupunkistrategiaan kaksi uutta kumppanuutta

Euroopan komission kaupunkiseudun pääosaston johtajat päättivät kokouksessaan marraskuussa kahden uuden kumppanuuden hyväksymisestä EU:n kaupunkistrategiaan. Uusien kumppanuuksien teemat ovat kulttuuri ja kulttuuriperintö, sekä turvallisuus julkisissa tiloissa. Kahdella uudella kumppanuudella pyritään edistämään EU:n kaupunkistrategian kehittymistä. Kumppanuudet ovat kaupunkien ja EU instituutioiden, sekä muiden sidosryhmien yhteistyössä käytettyjä toimintoja, joilla pyritään toteuttamaan EU:n kaupunkistrategian tavoitteita.

EU:n kaupunkistrategia käynnistettiin vuoden 2016 keväällä Amsterdamin julkilausumalla (Pact of Amsterdam). Strategian on tarkoitus kannustaa Euroopan kaupunkien hallittua kasvua, hyvien elinolosuhteiden ylläpitoa ja innovaatioita, sekä tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan sosiaalisia haasteita.

Lue myös komission uutinen aiheesta täältä.